Tuesday, June 11, 2013

Blomsterne og bierne....

Søndag er blevet vores faste 'bi-dag', for der har vi god tid til at kigge vores tre (snart fire) stader igennem uden jag og stress. Og i går havde vi ikke bare masser af tid, vi havde også det dejligste sommervejr!
Bierne nyder også det gode vejr. Vi har rigtig mange stauder og krydderurter, der blomstrer nu, og specielt i disse blå geraniummer er der travlhed lige nu.
Der er også travlhed i bistaderne. Billedet nedenunder viser, hvordan det ser ud nede i stadet, når vi tager det øverste låg af. Dvs der er stadig et tyndt gennemsigtigt plastiklåg på lige nu, så man kan kigge ned uden at forstyrre bierne endnu. Det er meget tydeligt, at der er mange bier i stadet og at de har travlt...

Her er et nærbillede af en dronningecelle. For en uge siden lavede vi et lille eksperiment, hvor vi tog en tavle med nylagt yngel, et par tavler med lukket yngel (dvs hvor bierne er næsten færdigudviklede og klar til at komme ud) og et par 'fodertavler' med honning og pollen fra vores bistader og satte dem over i et nyt stade. Når bierne i det nye stade mærker, at der ikke er en dronning i stadet, så vil de begynde at fodre en eller flere at de nye larver op og på den måde udvikler de sig til nye dronninger. Det er sådan en lille ny dronning, der er ved at udvikle sig i dronningecellen på billedet. Der er flere dronningeceller i den lille nye familie, men (sandsynligvis) vil den dronning, der klækkes først, bide resten af dronningerne ihjel, sådan at hun sikrer sig 'magten' i den lille familie.
Fordi den lille nye kommende bi-familie er meget lille og derfor kan have svært ved at samle foder samtidigt med at de skal passe larverne og beskytter stadet mod tyveri fra nabostaderne, så fik de lidt foder med i det nye stade. Foderet er sukker, som bierne kan hente i en speciel 'madkasse' (den hvide beholder), der er inde i selve deres stade.

Der er også travlhed i de andre stader. Der er rigtig mange bier lige nu.
Og honningen er ved at være klar til at blive høstet. Man kan se det ved, at bierne er ved at forsegle honningen med et lag voks. Det er derfor, at tavlen på det nederste billede er hvid at se på. Tavlerne skal være 2/3 lukkede med voks, før honningen er moden til at blive høstet. Det kommer nok til at passe med, at vi høster næste weekend. Det glæder jeg mig til. Jeg er begyndt at drømme om pandekager med nyslynget honning, jordbær med nyslynget honning og mange andre ting som vores honning skal bruges til. Det bliver godt!

No comments:

Post a Comment