Sunday, August 18, 2013

Er Thyras familie bare den klogeste?

Sidste søndag blev der lagt myresyreplader (det der også hedder kræmerplader) i staderne for at bekæmpe eventuelle varroamider. 
I den uge der er gået siden, har Thyras familie som den eneste af vores seks bifamilier siddet i en klump udenpå stadet i både regn og blæst. Det har set ret vildt ud - og ligner næsten en sværm. 

Når man kigger nede under flyvespalten på de andre stader, så ligger der en masse døde bier. Det er helt normalt at der dør en del bier, når man behandler med myresyre. Bierne kan bedre tåle myresyren end miderne, men der er alligevel altid nogle bier, der dør. Og når man kigger på yngeltavlerne i staderne, så kan man også se, at der sidder døde bier her, der simpelthen er døde, mens de har været på vej ud af deres celler. Det er ret trist at se på, men behandlingen er altså nødvendig, hvis man ikke vil have at hele bifamilien skal dø på grund af miderne.
Kigger man under flyvespalten på Thyras stade, så er der slet ikke den samme bunke døde bier her. Der ligger lidt, men måske kun 1/20 af hvad der er ved de andre stader. Spørgsmålet som vi stiller os selv nu er om Thyra bare er 'den klogeste', når hun og hele bifamilien tilbringer en uge i regn og blæst i stedet for at være inde i 'syrebadet' i stadet - eller om det måske set fra et mide-bekæmpelsessynspunkt er rigtig ærgerligt at Thyra's familie ikke har fået samme omgang myresyre, som de andre fem familier? Vi ved det ikke - og vi ved heller ikke hvorfor denne ene familie har opført sig anderledes end de andre fem.
Kræmerpladerne, der er brugt (det der ligner en plastikpose med en firkantet 'ting' indeni på ovenstående billede) kommer alle fra det samme sted - og 'fordampningskasserne' (der ses stablet på billedet nedenunder) er alle lavet på den samme måde. Der burde ikke være forskel på hvordan de seks familier er blevet behandlet.
Så hvorfor opfører Thyra's familie sig anderledes end de andre familier? Og gad vide hvor mange mider vi finder i hendes stade næste gang vi tjekker? Vi keder os ikke med bier i haven! :) 

No comments:

Post a Comment